Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 3
Ayak Fonksiyon İndeksi’nin Plantar Fasiitli Hastalarda Türkçe’ye Çeviri ve Adaptasyonu
Ayşe YALIMAN 1 ,Ekin İlke ŞEN 1 ,Nurten ESKİYURT 1 ,Elly BUDIMAN-MAK 2
1 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2 Loyola Üniversitesi Stritch Tıp Fakültesi, Chicago, ABD
DOI : 10.5152/tftrd.2014.26086

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Foot Function Index’in (Ayak Fonksiyon İndeksi) Türkçe çeviri ve adaptasyonunu gerçekleştirmektir.

 

Gereç ve Yöntemler: Ayak fonksiyon indeksinin kültürel adaptasyonu, ISPOR (International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research) kılavuzuna uygun olarak çeviri, geri çeviri, harmonizasyon, deneme uygulaması, gözden geçirme, düzeltme ve sorgulama formunun son halinin hazırlanması basamakları takip edilerek uygulandı. Plantar fasiitli 20 hasta ile deneme uygulaması yapıldı.

 

Bulgular: Kültürel adaptasyon için sırasıyla gerekli basamaklar takip edilerek harmonizasyon basamağından sonra deneme uygulaması için üzerinde uyum sağlanan taslak, pilot gruba uygulandı. Genel olarak taslak plantar fasiitli hastalar tarafından açık ve anlaşılır bulundu. Ayak fonksiyon indeksinin Türkçe konuşan hastalara uygun hale getirilmesi için ağrının değerlendirildiği 7, 8 ve 9. sorular, yetersizliğin değerlendirildiği  3 ve 8. sorular ile aktivite kısıtlılığının değerlendirildiği 2, 4 ve 5. sorulardaki bazı terimler için değişikliklere ve açıklamalara ihtiyaç duyulmuştur. İndeksin son hali hedef popülasyona uygun olarak geçerlilik ve güvenilirliğinin yapılması için hazırlandı.

 

Sonuç: Ayak fonksiyon indeksinin Türkçe adaptasyonu başarıyla gerçekleştirildi. Bu Türkçe versiyonun ayak hastalığı ile ilgili problemlerde ağrı, yetersizlik ve aktivite kısıtlılığının değerlendirilmesine olanak sağlayarak yapılacak çalışmalarda kullanılabileceği sonucuna varıldı. 

Keywords : Ayak fonksiyon indeksi, ayak, ağrı, plantar fasiit, Türkçe