Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 3
Turkish Translation and Adaptation of Foot Function Index in Patients with Plantar Fasciitis
Ayşe YALIMAN 1 ,Ekin İlke ŞEN 1 ,Nurten ESKİYURT 1 ,Elly BUDIMAN-MAK 2
1 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2 Loyola Üniversitesi Stritch Tıp Fakültesi, Chicago, ABD
DOI : 10.5152/tftrd.2014.26086

Objective: The aim of this study was to translate the Foot Function Index into Turkish and perform its cross-cultural adaptation.

 

Material and Methods: The cross-cultural adaptation of the Foot Function Index was performed according to the recommendations of the International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR) guideline, which consists of translation, back translation, harmonization, pilot testing, review of results, corrections, and final report steps, respectively. A pilot test was carried out with 20 patients who had plantar fasciitis.

 

Results: The cross-cultural adaptation was performed according to the required steps, and after the harmonization step, the consensus version of the index was applied to the pilot group. Generally, the translation was clear and understandable for patients with plantar fasciitis. We modified and added minor explanations in the information part and for questions 7, 8, and 9 for pain, 3 and 8 for disability, and 2, 4, and 5 for activity limitation to make the Foot Function Index appropriate for use in Turkish-speaking patients. Eventually, the final version of the index was prepared according to the target population to perform reliability and validity.

 

Conclusion: It was considered that the successfully translated and adapted Turkish version of the Foot Function Index provides an assessment for pain, disability, and activity limitation for foot diseases and encourages further research.

 


 

Turkish

 

Başlık: Ayak Fonksiyon İndeksi’nin Plantar Fasiitli Hastalarda Türkçe’ye Çeviri ve Adaptasyonu

 

Anahtar kelimeler: Ayak fonksiyon indeksi, ayak, ağrı, plantar fasiit, Türkçe

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Foot Function Index’in (Ayak Fonksiyon İndeksi) Türkçe çeviri ve adaptasyonunu gerçekleştirmektir.

 

Gereç ve Yöntemler: Ayak fonksiyon indeksinin kültürel adaptasyonu, ISPOR (International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research) kılavuzuna uygun olarak çeviri, geri çeviri, harmonizasyon, deneme uygulaması, gözden geçirme, düzeltme ve sorgulama formunun son halinin hazırlanması basamakları takip edilerek uygulandı. Plantar fasiitli 20 hasta ile deneme uygulaması yapıldı.

 

Bulgular: Kültürel adaptasyon için sırasıyla gerekli basamaklar takip edilerek harmonizasyon basamağından sonra deneme uygulaması için üzerinde uyum sağlanan taslak, pilot gruba uygulandı. Genel olarak taslak plantar fasiitli hastalar tarafından açık ve anlaşılır bulundu. Ayak fonksiyon indeksinin Türkçe konuşan hastalara uygun hale getirilmesi için ağrının değerlendirildiği 7, 8 ve 9. sorular, yetersizliğin değerlendirildiği  3 ve 8. sorular ile aktivite kısıtlılığının değerlendirildiği 2, 4 ve 5. sorulardaki bazı terimler için değişikliklere ve açıklamalara ihtiyaç duyulmuştur. İndeksin son hali hedef popülasyona uygun olarak geçerlilik ve güvenilirliğinin yapılması için hazırlandı.

 

Sonuç: Ayak fonksiyon indeksinin Türkçe adaptasyonu başarıyla gerçekleştirildi. Bu Türkçe versiyonun ayak hastalığı ile ilgili problemlerde ağrı, yetersizlik ve aktivite kısıtlılığının değerlendirilmesine olanak sağlayarak yapılacak çalışmalarda kullanılabileceği sonucuna varıldı. 

 

 

 

Keywords : Foot function index, foot, pain, plantar fasciitis, Turkish