Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 2
A Different Option for Neuromodulation Procedures: Sacral Nerve Stimulatio
Nuri Süleyman Özyalçın 1
1 Algo, Ağrı Tanı ve Tedavi Merkezi, Acıbadem Hastanesi, İstanbul, Türkiye DOI : 10.5152/tftrd.2015.64426

The aim of this article is to determine the effectiveness and the safety of sacral nerve stimulation on the several indications. Sacral nerve stimulation as a neuromodulation technique, is an effective and increasingly used therapeutic option. As a minimally invasive technique, many advances in the techniques for sacral neuromodulation have been described. The well-known indication of sacral nerve stimulation is the urinary voiding dysfunction. Although the mechanism of neuromodulation is still unclear, multipl new indications have been identified, include faecal incontinence, constipation, pain sydromes, interstitial cystitis, mixt urinary and bowel disoders, spinal injury and neurodegenerative disease, and sexual dysfunction. Since there is lack of high quality evidence of the procedure at present, good quality prospective, cross-over and randomize controlled studies are required to determine the true benefits of sacral nerve stimulation.

 


 

Turkish

 

Başlık: Nöromodülasyon Uygulamalarında Farklı Bir Seçenek: Sakral Sinir Stimülasyonu 

 

Anahtar kelimeler: Sakral sinir, stimülasyon, pelvik ağrı, inkontinans, nöromodülasyon

 

Bu yayının amacı çeşitli endikasyonlarda uygulanan sakral sinir stimülasyonunun etkinliğini ve güvenilirliğini irdelemektir. Bir nöromodülasyon tekniği olan sakral sinir stimülasyonu etkin ve giderek artan kullanımı olan bir tedavi seçeneğidir. Minimal invazif bir uygulama olarak, sakral nöromodülasyon tekniğinde birçok yenilikler tanımlanmıştır. En bilinen endikasyonu idrar tutma bozukluğudur. Etki mekanizması ile ilgili tam bilgi olmamasına karşın, fekal inkontinans, kabızlık, ağrı sendromları, intertisyel sistitis, karmaşık üriner ve barsak rahatsızlıkları, spinal hasar ve nörodejeneratif hastalıklar ve seksüel disfonksiyonlar gibi birçok yeni endikasyon tanımlanmıştır. Günümüzde yüksek kalitede kanıtların bulunmamasından, sakral sinir  stimülasyonunun gerçek yararını anlamak için, iyi kalitede prospektif, çapraz ve randomize kontrollü araştırmalara gereksinim vardır.

Keywords : Sacral nerve, stimulation, pelvic pain, incontinence, neuromodulatio