Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 2
Nöromodülasyon Uygulamalarında Farklı Bir Seçenek: Sakral Sinir Stimülasyonu
Nuri Süleyman Özyalçın 1
1 Algo, Ağrı Tanı ve Tedavi Merkezi, Acıbadem Hastanesi, İstanbul, Türkiye DOI : 10.5152/tftrd.2015.64426

Bu yayının amacı çeşitli endikasyonlarda uygulanan sakral sinir stimülasyonunun etkinliğini ve güvenilirliğini irdelemektir. Bir nöromodülasyon tekniği olan sakral sinir stimülasyonu etkin ve giderek artan kullanımı olan bir tedavi seçeneğidir. Minimal invazif bir uygulama olarak, sakral nöromodülasyon tekniğinde birçok yenilikler tanımlanmıştır. En bilinen endikasyonu idrar tutma bozukluğudur. Etki mekanizması ile ilgili tam bilgi olmamasına karşın, fekal inkontinans, kabızlık, ağrı sendromları, intertisyel sistitis, karmaşık üriner ve barsak rahatsızlıkları, spinal hasar ve nörodejeneratif hastalıklar ve seksüel disfonksiyonlar gibi birçok yeni endikasyon tanımlanmıştır. Günümüzde yüksek kalitede kanıtların bulunmamasından, sakral sinir  stimülasyonunun gerçek yararını anlamak için, iyi kalitede prospektif, çapraz ve randomize kontrollü araştırmalara gereksinim vardır.

Keywords : Sakral sinir, stimülasyon, pelvik ağrı, inkontinans, nöromodülasyo