Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2016 , Vol 62 , Num 1
Okul çağı çocuklarda okul çantasının servikal postür üzerindeki etkisi
Mohamed Elsayed Khallaf 1-2 ,Eman Elsayed Fayed 2 ,Reem Adheem Ashammary 2
1 Department of Physical Therapy for Neuromuscular Disorders and its Surgery, Faculty of Physical Therapy, Cairo University, Cairo, Egypt
2 Department of Physical Therapy, Collage of Applied Medical Sciences, University of Hail, Kingdom of Saudi Arabia
DOI : 10.5606/tftrd.2016.12754 Amaç: Bu çalışmada duruş sırasında ve yürüyüş sonrasında çeşitli okul çantası ağırlıklarının servikal postür üzerindeki etkileri araştırıldı.

Hastalar ve yöntemler: Ocak 2014 - Haziran 2014 tarihleri arasında, toplam 100 okul çağı çocuğu (50 erkek, 50 kız; ort. yaş 12.05±3.71 yıl; dağılım 10-15 yıl) çalışmaya alındı. Duruş sırasında ve 100 metre yürüyüş sonrasında nötr pozisyonda ve vücut ağırlığının %5, %10 ve %15’i ağırlığında okul çantası taşıdıktan sonra, kraniyovertebral protrüzyon ve boynun yana bükülme açısı, servikal hareket aralığı aracı ile ölçüldü.

Bulgular: Okul çağı çocuklarında cinsiyet, çeşitli çanta ağırlıkları, duruş ve başın öne/yana postüral kompansiyonu arasında istatistiksel anlamlı bir ilişki vardı. Kız öğrencilerde vücut ağırlığının %5, %10 ve %15’i ağırlığı, duruş sırasında ve yürüyüş sonrasında kraniyovertebral protrüzyonu ve boynun yana bükülme açısını anlamlı düzeyde artırdı. Erkek öğrencilerde vücut ağırlığının yalnızca %10 ve %15’i ağırlığı duruş sırasında ve yürüyüş sonrasında kraniyovertebral protrüzyonu ve boynun yana bükülme açısını anlamlı düzeyde artırdı (p≤0.05).

Sonuç: Çalışma sonuçlarımıza göre, okul çantası kız öğrencilerde vücut ağırlığının %5’inden, erkek öğrencilerde vücut ağırlığının %10’undan fazla olmamalıdır. Aksi takdirde, kısa sürede veya erişkinlik çağında postüral ve kas ve iskelet sorunları açısından bir risk faktörü olacaktır. Keywords : Servikal omur; postür; okul çantası; okul çağı çocukları