Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2016 , Vol 62 , Num 1
Miyelopatinin eşlik etmediği torakal ligamentum flavum ossifikasyonu: Dorsal ağrılı olgu sunumu
Sinan Bahadır 1 ,Ahmet Yılmaz 2
1 Department of Neurosurgery, Bafra State Hospital, Samsun, Turkey
2 Department of Pyhsical Medicine and Rehabilitation, Bafra State Hospital, Samsun, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2015.75547 Spinal stenoz, diğer bölgelere kıyasla toraksta daha az bilinen ve daha az görülen bir hastalıktır. Faset hipertrofisi, anterior disk protrüzyonu, spondilotik spurlar, ossifiye posterior longitudinal ligament, ligamentum flavum hipertrofisi veya ossifikasyonu gibi çeşitli hastalıklar stenoza neden olabilir. En sık alt torasik segmentler (T9-12) etkilenmektedir. Japon toplumunda torasik stenozun başlıca nedenlerinden biri olan ligamentum flavum ossifikasyonu, beyaz ırkta nadirdir. Paraparezinin izlediği bacaklarda hissizlik ve bacak ağrısı başlangıçta en sık karşılaşılan semptomlar iken, hastaların küçük bir grubunda başlangıç semptomu trunkal ağrıdır. Bu yazıda, beyaz ırka mensup bir hastada başlangıç semptomu trunkal ağrı olan ve üst torasik bölgede ligamentum flavum ossifikasyonu olan olağan dışı bir olgu sunuldu. Keywords : Dorsal ağrı; ligamentum flavum; ossifikasyon; spinal stenoz