Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2016 , Vol 62 , Num 4
Progresif subakut kombine dejenerasyon: B12 vitamini tedavisinin bırakılmasıyla oluşan şiddetli bir nüks olgusu
Feyza Ünlü Özkan 1 ,Meryem Yılmaz Kaysın 1 ,Fatma Nur Soylu Boy 2 ,Işıl Üstün 3 ,İlknur Aktaş 1
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2 Department of Radiology, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Bağcılar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tftrd.2016.00236 Subakut kombine dejenerasyon dizestezi, derin duyu bozukluğu ve spastik parapareziyle karakterize nadir bir klinik tablodur. Altmış iki yaşında erkek hasta polikliniğe yürüme güçlüğü yakınmasıyla başvurdu. Tüm ekstremitelerde pozisyon ve vibrasyon kaybı, bacaklarda iki taraflı güçsüzlük, spastisite ve derin tendon reflekslerinde artış saptandı. Hastanın öyküsünden duyusal yakınmalar nedeniyle daha önce nöroloji kliniğinde incelendiği, B12 vitamini eksikliği saptanarak tedavi uygulandığı ve yakınmalarının gerilediği öğrenildi. Tedaviyi bırakmasının ardından spastik parapleji tablosu ile polikliniğimize başvuran hasta yatarak fizik tedavi programına alındı ve B12 replasmanı uygulandı, taburculuğunda walker ile ambule olabilen olgu takibe alındı. Keywords : Paraparezi; subakut kombine dejenerasyon; B12 vitamini