Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation , Vol , Num

Tekrarlayan Spontan Distal Tibia Yetmezlik Fraktürü: Nadir Bir Olgu Sunumu

Ebru Aytekin 1 ,Emrah Kovalak 2
1 Sağlık Bakanlığı, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
2 Sağlık Bakanlığı, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2015.88555

Sağlıklı kemikte tekrarlayıcı yüklenme normal taşıma kapasitesinin üzerine çıktığında stres kırıkları oluşur. Bu kırıklar çoğunlukla yoğun fiziksel egzersize bağlı olarak atletlerde ve askerlerde gözlenir. Stres kırıkları aynı zamanda kemiğin mineral içeriği ve elastikiyetinin anormal olduğu durumlarda da oluşabilir ve bu durum yetmezlik kırığı olarak tanımlanır. Tibia stres kırıklarının en sık görüldüğü lokalizasyon olmasına rağmen çift taraflı tibial kırık oldukça nadirdir. Bu olgu sunumunda ilk önce sağ ve ardından sol tibia distalinde kendiliğinden gelişen yetmezlik kırığı olgusu bildirilerek stres kırığına neden olabilecek faktörler, tanı ve tedavi güncel literatür eşliğinde gözden geçirildi.

Keywords : radyolojik değerlendirme, stres kırığı, tibia, yetmezlik kırığı