Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 3
Konjenital Ağrıya Kayıtsızlık; Pakistan’dan Üç Olgu Sunumu
Ali Raza Qureshi 1 ,Saeed Bin Ayaz 1 ,Atif Ahmed Khan 1 ,Zaheer Ahmed Gill 1
1 Armed Forces Institute of Rehabilitation Medicine (AFIRM), Rawalpindi, Pakista DOI : 10.5152/tftrd.2015.62444

Konjenital ağrıya kayıtsızlık, ağrılı uyaranlara tepki vermede eksiklik özelliği olan nadir bir antitedir. Hastalar çok sayıda kendini yaralama ve hasarlı dişlenme ile erken çocukluk döneminde başvururlar. Diğer duyusal modalitelere yanıt sağlamdır. Hastalarda normal sinir ileti çalışmaları ve elektromiyografi ve normal sinir biyopsisi vardır. Hastalık tanısı; konjenital ağrıya duyarsızlık, frajil X sendromu, siringomiyeli ve ağrı asembolisi ekarte edildikten sonra konulur. Erken tanı tekrarlayan yaralanmaları azaltabilir ve gereksiz incelemeleri önleyebilir. Burada, elektrofizyolojik değerlendirme için enstitümüze sevk edilen ve bu hastalığa sahip olduğu saptanan üç olguyu sunmaktayız.

Keywords : Ağrı, konjenital ağrıya kayıtsızlık, konjenital ağrıya duyarsızlık, sinir ileti çalışmaları, elektromiyografi, Pakista