Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation , Vol , Num
Yaşlı Hastada Postherpetik Düşük Ayak: Tanısı Konmamış Diyabet Mi?
Zeynep Öztürk 1 ,Ayşe Türkyılmaz 2
1 İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Farmakoloji Ve Toksikoloji, İzmir, Türkiye
2 İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji, İzmir, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2015.34603

Özellikle yaşlılar ve bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar olmak üzere, postherpetik nevralji, herpes zosterin en sık görülen komplikasyonudur. Ancak herpes zoster nedeniyle motor tutulum çok nadirdir. Bu raporun amacı, tanısı konulmamış diyabeti olan ve postherpetik düşük ayak gelişen, antidiyabetiklerle başarılı bir şekilde tedavi edilen bir olguyu sunmaktır. 65 yaşında erkek hasta, sol bacak ağrısı, uyuşma ve yürümede zorluk şikayetleriyle başvurdu. Herpes zoster tanısı alan hasta, valasiklovir ile tedavi edildi. Antikonvülsan ve fizik tedaviye rağmen hastada düşük ayak gelişti ve beklenmeyen bir kilo kaybı oldu. İleri klinik ve laboratuvar incelemeleri, hastada daha önce tanısı konmamış bir diyabet olduğuna işaret etti. İnsülin tedavisine başlanmasından üç hafta sonra, hasta normoglisemik hale geldi, ağrısı azaldı ve düşük ayağı neredeyse tamamen kayboldu. Postherpetik motor tutulumla ilişkili olan bu olgu raporu, oldukça nadir görülen bir durumu tarif etmektedir. Ender bir komplikasyon olarak postherpetik motor tutulum, özellikle yaşlılarda, altta yatan bir sistemik hastalığa işaret ediyor olabilir.

Keywords : Postherpetic parezi, ağrı, düşük ayak, herpes zoster, diyabet