Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 1999 , Vol 2 , Num 1
Primer Antifosfolipid Sendromu-Bir Olgu SunumuPrimer Antifosfolipid Sendromu-Bir Olgu Sunumu
Canan Çelik 1 ,Asuman Doğan 2 ,Mine Tezyürek 3 ,Aynur Karagöz 4
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Bursa Şevket Yılmaz Education and Research Hospital, Bursa, Turkey
2 Ankara Physical Therapy and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
3 Fizyomed Physical Medicine and Rehabilitation Center, Ankara, Turkey
4 Sağlık Bakanlığı, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye

Antifosfolipid sendromu (APS), antifosfolipid antikorlarının yüksekliği ile ilgili olarak tekrarlayan trombozis, fötal kayıp ve trombositopeni ile tanımlanmış bir hastalıktır. APS'li birçok hastada, özellikle SLE olmak üzere, diğer otoimmun hastalıklara ait klinik ve laboratuvar özellikler bulunmaktadır. Bu sendrom, bahsedilen hastalıkların olmaması durumunda primer APS şeklinde ortaya çıkabilir. Bu olgu sunumunda, primer APS'ye bağlı olarak gelişen bir serebrovasküler olay vakası tartışılacaktır.

Keywords : Primer antifosfolipid sendromu, trombozis, antikardiyolipin antikorları, lupus antikoagulan, serebrovasküler olay.