Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2001 , Vol 47 , Num 2
Asimetrik Vücut Postürü ile Masseter Kası İstirahat Tonusu Elektromiyografisi Arasındaki İlişki
Burak Erdoğmuş 1 ,Peter Nicolakis 2
1 Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Viyana
2 Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Viyana

Bu çalışmanın amacı, asimetrik vücut postürü ile masseter kasının istirahat tonusu arasında ilişki olup olmadığını saptamaktı.  8 postüral parametre (servikal omurga rotasyonu, omuz yüksekliği, skapulanın orta çizgiye olan mesafesi, iliak kanadın yüksekliği, trapezius, quadratus lumborum, iliopsoas ve kalça adduktor kaslarındaki kısalmalar) 30 kişide kontrol edilip, asimetriye göre skorlandı. Bu skor, masseter kasının yüzeyel elektromiyografisinde görülen istirahat tonus sapması ile karşılaştırıldı. İliak kanadın yükseldiği taraf ile ipsilateral, skapulanın orta çizgiye olan mesafesinin arttığı taraf ile kontralateral taraftaki  masseter kasının istirahat tonusundaki artış arasında bir ilişki bulundu. Daha sonra bütün skor masseter kasının yüzeyel elektromyografik sapması ile karşılaştırıldı. Sonuç olarak vücut postürü ile kraniomandibular sistem arasında bir ilişki olduğunu saptandı.

Keywords : Vücut Postürü, Masseter hipertonusu