Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2001 , Vol 47 , Num 5
Behçet Hastalığında Artrit Gelişimini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
Ümit Bingöl 1 ,Lale Altan 2 ,Zeynep Kalaycı 3 ,Merih Yurtkuran 1
1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Bursa, Türkiye
2 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Atatürk Rehabilitasyon Merkezi Kükürtlü Kaplıcaları, Bursa
3 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Atatürk Rehabilitasyon Merkezi Kükürtlü Kaplıcaları, Bursa

Behçet Hastalığı (BH) tüm dünyada görülebilen, etyolojisi bilinmeyen bir hastalıktır. BH’nda hastalık süresi, yaş, cinsiyet, HLA B5 ve paterji pozitifliği, nörolojik, vasküler, göz, cilt ve mukozal tutulum gibi demografik, laboratuvar ve klinik bulguların artrit gelişiminde risk faktörü olup olmadığını anlamak amacıyla toplam 67 olgu incelendi. Oral ülser hastaların tümünde saptandığından dolayı risk faktörü olarak değer-lendirmeye alınmadı. Oral ülser dışında kalan faktörlerin değerlendiril-mesinde, sadece vasküler tutulumu olanlarda, olmayanlara göre artrit görülme riskinin 23,60 kat arttığı ve bu artışın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı. Artritin BH tanısında bazen ilk bulgu olabilmesi ve vasküler tutulumu olanların prognozunun kötü olması nedeniyle önemli bir bulgu  ve prognoz göstergesi olabileceği kanaatine varıldı.

Keywords : Behçet, artrit, risk faktörleri.