Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2006 , Vol 52 , Num 4
Fokal El Distonisi Tedavisinde Botulinum Toksini Tip-A Enjeksiyonu: Olgu Sunumu
Altınay Göksel Karatepe 1 ,Taciser Kaya 1 ,Uğur Karlıbaş 2 ,Ahmet Can Kulan 3 ,Rezzan Günaydın 4
1 İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir, Türkiye
2 İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir
3 İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği, İzmir
4 İzmir Bozkaya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir

Fokal el distonisi, sıklıkla işe özgü olan ve hareketle ortaya çıkan bir distoni formudur. İstemsiz kas kontraksiyonları hasta yalnızca yazı yazma veya müzik aleti çalma gibi spesifik işleri yaptığı zaman ortaya çıkmaktadır. Semptomlar birçok tedavi rejimine dirençli olmakla birlikte, botulinum toksin enjeksiyonu fokal el distonisinde semptomatik rahatlık sağlamada etkili bulunmuştur. Bu olgu sunumunda biri yazıcı krampı diğeri ise müzisyen distonisi olan ve ön kol kaslarına botulinum toksini enjeksiyonu ile semptomlarında düzelme gözlenen iki fokal el distonili hasta sunulmuştur. Fokal el distonisinin tedavisinde botulinum toksininin etkinliği, önceki çalışmaların sonuçları eşliğinde tartışılmıştır. 

Keywords : Fokal el distonisi, yazıcı krampı, müzisyen distonisi, botulinum toksini