Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2007 , Vol 53 , Num 4
Travma Sonrası Karpal Skafoid Kemiğin Avasküler Nekrozu ile Başlayan Kalsiyum Pirofosfat Artropatisi
Zerrin Şahin 1 ,Aslıhan Taraktaş 2 ,Cengiz Bahadır 2 ,Sena Topatan 3
1 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
2 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
3 Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Physical Medicine and Rehabilitation Clinic, Istanbul, Turkey

İntraartiküler kalsiyum pirofosfat dihidrat (KPPD) kristali birikimi en sık yaşlı bireylerde ortaya çıkar ve genellikle asemptomatiktir. Bununla beraber akut gut, osteoartrit, romatoid artrit, nöropatik artropatiye benzer klinik bulgularla ortaya çıkabilir. KPPD kristal birikiminin sebebi belirsizdir. En sık etkilenen eklemler el bileğinde triangüler fibrokartilaj, dirsek, kalça, simfizis pubis ve dizde hyalen kıkırdak ve menisküslerdir. Avasküler nekroz, terminal sirkülasyonu olan kemik bölgelerinde kan akımı kesintiye uğradığında ortaya çıkar. Sıklıkla tutulan kemikler femur başı, talus ve skafoiddir. Karpal skafoid kemiğin avasküler nekrozu kırık, tekrarlayan travmalar sonrasında veya sistemik bir hastalık ve kronik steroid alımına bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bu sunumda, travma sonrasında karpal skafoid kemikte avasküler nekroz ve paraartikuler yumuşak dokularda KPPD kristal birikimi gelişen bir hasta, ilgili literatür ışığında değerlendirilmiştir.

Keywords : Avasküler nekroz, kalsiyum pirofosfat artropatisi, travma