Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2007 , Vol 53 , Num 2
Akupunktur Tedavisi
Tunç Alp Kalyon 1
1 T.C. Sağlık Bakanlığı Akupunktur Bilim Komisyonu Üyesi, Ankara

Akupunktur en eski tedavi yöntemlerinden biri olup tarihi 2-3 bin yıl gerilere kadar gider. İlk kez eski bir Çin yazıtı olan Nei Ching’te tanımlanan akupunkturda 365 klasik nokta bildirilmiş ve bu noktaların meridyen adı verilen özel hatlar üzerinde dizili olduğu kabul edilmiştir. Akupunkturun etki mekanizması çeşitli şekillerde izah edilmeye çalışılmaktadır. Akupunkturun etkisi, büyük olasılıkla deri, kas veya diğer innerve dokulardaki duyusal reseptörlerin aktivasyonuyla ortaya çıkmaktadır. Afferent liflerin uyarılmasıyla, kapı-kontrol ve bedensel nöromatriks mekanizmalarına benzer şekilde, ağrıyı modüle eden sistemler aktive olmaktadır. İkinci olası mekanizma nörofarmakolojik etkidir. Akupunkturun etkisiyle santral sinir sisteminde, çeşitli yerlerdeki endorfin seviyesinin arttığı gösterilmiştir. Akupunkturun analjezik bir yöntem olarak klinik etkinliğini destekleyen çok sayıda literatür vardır. Ancak akupunkturda hala standart bir tanımlama ve klinik yaklaşım yoktur. İğneleme teknikleri ve uyarım şekilleri hastalara ve uygulayanlara göre çok değişkendir. Son zamanlarda akupunkturun çeşitli klinik sendromlardaki etkinliği A. B. D. Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH) tarafından değerlendirilmiş; bel ağrısı, baş ağrısı, karpal tünel sendromu, epikondilit ve fibromiyalji gibi bazı ağrılı durumların tedavisinde kullanılabileceği belirtilmiştir. 

Keywords : Akupunktur, analjezi, ağrı