Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2007 , Vol 53 , Num 2
Doğumsal Brakiyal Pleksus Yaralanmaları ve Rehabilitasyonu
Banu KURAN 1 ,Sinem Yamaç 2 ,Nalan Soydan 2
1 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Şişli Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul

Doğumsal brakial pleksus (DBP) felci, üst ekstremite kullanımını ciddi şekilde kısıtlayan, çocuğun gelişme çağında sosyal anlamda izolasyon yaşamasına neden olabilen önemli bir sinir zedelenme türüdür. Miyadında doğumların  ‰0,38-2,6 ‘sında görülebilen bu durum farklı seviyelerde veya total kol tutulumuna yol açabilir. DBP felçli bebek doğumdan itibaren rehabilitasyon hekimi ve ekibi tarafından motor becerileri açısından değerlendirilmeli; konservatif ve cerrahi tedavi seçenekleri birlikte düşünülmelidir. İlk üç ay içinde dirsek ve el bileğindeki iyileşmeler sinir zedelenmesinin seyri hakkında önemli bilgi verir. Geç dönemde omuz iç rotatorlarındaki ve dirsek fleksörlerindeki kontraktürler düzenli egzersiz ve atellemelerle engellenmelidir.  Tedavide önemli nokta multidisipliner yaklaşım ve aileyle birlikte hastanın önceliklerini doğru tesbit edebilmektir.

Keywords : Brakial pleksus felci, kokontraksiyon, obstetrik felç, tendon transferi