Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2008 , Vol 54 , Num 2
Pediyatrik Medulla Spinalis Travmalarında Kurtarma, Taşıma ve Resüsitasyon
Ercan Türeci 1
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul

Politravmatize pediyatrik olguların %75’inde medulla spinalis hasarı söz konusudur. Kafa travmalı pediyatrik olguların ise %5-20’sine servikal yaralanma eşlik etmektedir. Omurilik yaralanmalarının yaklaşık %3-26’sı taşıma sırasında veya uygun yapılmayan ilk müdahaleler sonucu posttravmatik spinal hasar olarak oluşmaktadır. Çocuklarda, erişkinlere kıyasla daha küçük vücut kütlesi ve daha az elastik doku sahibi olmaları nedeniyle; yine erişkinlere kıyasla, bu tür hasarlanmalarda daha yüksek mortalite ve morbidite görülmektedir. Sonuçta; pediyatrik medulla spinalis travmalarında, usulüne uygun kurtarma, immobilizasyon ve taşımanın önemi büyüktür. 

Keywords : Pediyatrik spinal travma, immobilizasyon, taşıma, resüsitasyo