Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2008 , Vol 54 , Num 1
Topuk Ağrısının Nadir Bir Nedeni: Haglund Sendromu - Olgu Sunumu
Vural Kavuncu 1 ,Ümit Dündar 2 ,Hasan Pusak 3
1 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Afyonkarahisar, Türkiye
2 Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Afyo

Topuk arkasındaki ağrının bir çok farklı nedeni olabilir; aşil tendon insersiyon tendiniti, kalkaneus periostiti, bursit ve Haglund egzostozu. Haglund sendromu veya Haglund hastalığı kalkaneusun dorsal ve lateral kısmının ağrılı kemik belirginliği ile karakterizedir. Klinik semptomları arasında kalkaneusun kranial ve lateral kısmında şişlik, bazen aşil tendona basıya bağlı ağrı ve aktif veya pasif dorsal ve plantar fleksiyon hareketlerinde ağrı yer alır. Burada posterior topuk ağrısı olan ve Haglund sendromu tanısı alan bir hasta sunulmuştur. 

Keywords : Topuk ağrısı, Haglund Sendromu