Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2009 , Vol 55 , Num 2
Kimmerle Anomalisi: Bir Olgu Sunumu
Mustafa Akif Sarıyıldız 1 ,Nihal Özaras 2
1 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
2 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Kimmerle anomalisi birinci servikal vertebranın anatomik bir varyantıdır. Vertebral arterin geçtiği olukta osseöz bir kanal ya da kalsifiye bir ligaman mevcuttur. Vertebral arterin ve komşu nöral yapıların bu kanalda sıkışması ile semptomlar ortaya çıkar. Bu yazıda kronik baş boyun ağrısı ve vazomotor semptomları olan 35 yaşında bayan hasta sunduk. Kimmerle anomalisi kronik baş boyun ağrısı veya servikal vazomotor semptomları olan hastalarda akla gelmelidir. 

Keywords : Kimmerle anomalisi, servikal manipülasyon, kronik baş ağrısı