Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 2

Effect of Galvanic Skin Resistance-Aided Biofeedback Training in Reducing the Pulse Rate, Respiratory Rate, and Blood Pressure Due to Perceived Stress in Physiotherapy Students

Tushar J. Palekar 1 ,Madhav G. Mokashı 1 ,Shahnawaz Anwer 2 ,Arjun L. Kakranı 3 ,Shilpa D. Khandare 1 ,Ahmad H. Alghadır 4
1 Dr. D. Y. Patil College of Physiotherapy, Dr. D. Y. Patil Vidyapeeth Pimpri, Pune, MH, India.
2 Dr. D. Y. Patil College of Physiotherapy, Dr. D. Y. Patil Vidyapeeth Pimpri, Pune, MH, India; Rehabilitation Research Chair, College of Applied Medical Sciences, King Saud University, Riyadh, Saudi Arabia
3 Dr. D. Y. Patil Medical College and Hospital, Dr. D. Y. Patil Vidyapeeth, Pimpri, Pune, MH, India
4 Rehabilitation Research Chair, College of Applied Medical Sciences, King Saud University, Riyadh, Saudi Arabia.
DOI : 10.5152/tftrd.2015.97957

Objective: To investigate the effectiveness of galvanic skin resistance-aided biofeedback (GSRBF) training in reducing the pulse rate, respiratory rate, and blood pressure (BP) due to perceived stress in physiotherapy students.

 

Material and Methods: Forty-three students, those having a perceived stress scale (PSS) score of 20 or more out of 40, were subjected to GSRBF training 5 days a week for 3 weeks. The outcome measures of this study were pulse rate, respiratory rate, BP, and perceived stress. Perceived stress was assessed using PSS 10. Paired t-test was used to study the changes in dependent variables over time.

 

Results: The reduction of the pulse rate, respiratory rate, BP, and perceived stress was found to be statistically significant at the end of the trial (p<0.001).

 

Conclusion: The GSRBF training was found to produce a significant reduction in the physiological response and perceived stress in physiotherapy students. Further, controlled research should be conducted to verify these findings and to identify the most effective stress-reducing training protocol.

 


 

Turkish

 

Başlık: Fizyoterapi Öğrencilerinde Algılanan Strese Bağlı Nabız Hızı, Solunum Hızı ve Kan Basıncının Azaltılmasında Galvanik Deri Direnci Destekli Bio-Geri Bildirim Eğitiminin Etkisi

 

Anahtar kelimeler: Algılanan stres, galvanik deri yanıtı, bio-geri bildirim, gevşeme

 

Amaç: Fizyoterapi öğrencilerinde algılanan strese bağlı nabız hızı, solunum hızı ve kan basıncı (KB)’nı azaltmada galvanik deri direnci destekli bio-geri bildirim (feedback) (GSRBF) eğitiminin etkinliğini araştırmak.

 

Gereç ve Yöntemler: Algılanan stres skalası (PSS) skoru 40 üzerinden 20 veya daha fazla olan 43 öğrenci, 3 hafta boyunca haftada 5 gün GSRBF eğitimine tabi tutuldu. Bu çalışmanın sonuç ölçümleri nabız hızı, solunum hızı, KB ve algılanan stres idi. Algılanan stres PSS 10 kullanılarak ölçüldü. Eşleştirilmiş t-testi bağımlı değişkenlerde zaman içindeki değişiklikleri incelemek için kullanıldı.

 

Bulgular: Nabız hızı, solunum hızı, KB ve algılanan streste azalma çalışma sonunda istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,001).

 

Sonuç: GSRBF eğitiminin, fizyoterapi öğrencilerinde algılanan streste ve fizyolojik yanıtta anlamlı bir azalma ortaya çıkardığı bulundu. İleride bu bulguları doğrulamak ve en etkili stres azaltıcı eğitim protokolünü belirlemek için kontrollü araştırmalar yapılmalıdır.

Keywords : Perceived stress, galvanic skin response, biofeedback, relaxation