Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2016 , Vol 62 , Num 4

Camptocormia: Bir olgu sunumu

Gürkan Yılmaz 1 ,Korhan Barış Bayram 1 ,Ayhan Aşkın 1 ,Neşe Ölmez Sarıkaya 1 ,Alev Gürgan 1 ,Hikmet Koçyiğit 1
1 Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir, Türkiye DOI : 10.5606/tftrd.2016.99896 Camptocormia, bükülmüş omurga sendromu ya da histerik kifoz olarak da bilinen, büyük engel teşkil eden, dalgalanma göstermeyen, torakolomber omurganın öne doğru istemsiz fleksiyon postürü olarak tanımlanan ve çeşitli nedenlerden kaynaklanan kazanılmış postural anormalliktir. Hastalığın tanısı klinik ve görüntüleme bulguları, iğne elektromiyografisi veya kas biyopsisine dayanılarak konulur. Primer camptocormianın spesifik farmakolojik tedavisi yoktur. Hareketli bir yaşam, baston kullanımı, fizyoterapi ve egzersiz teşvik edilmelidir. Camptocormianın sekonder formların tedavisi patolojiye neden olan bozukluğun tedavisine dayanır. Bu makalede camptocormia tanısı konulan 54 yaşında bir erkek hasta sunuldu. Keywords : Sırt ağrısı; camptocormia; postür; rehabilitasyon; spinal deformite