Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2016 , Vol 62 , Num 4

Semptomatik bipartite patella tedavisinde kinezyolojik bantlama uygulaması

Aylin Dikici 1 ,Ömer Dikici 2 ,Özlem Solak 2
1 Departmant of Physical Medicine and Rehabilitation, Afyon State Hospital, Afyonkarahisar, Turkey
2 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Medical Faculty of Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turkey
DOI : 10.5606/tftrd.2016.43179 Bipartite patella radyografik incelemelerde rastlantısal olarak görülebilen aksesuar bir kemiktir. Bu yazıda tek taraflı semptomatik bipartite patellalı 32 yaşında kadın hastaya uyguladığımız kinezyolojik bantlama tedavisinin etkinliği sunuldu. Hastanın ağrısı hareket ettikçe artıyordu. Palpasyonla patella üst yan uçta hassasiyet vardı. Hastaya egzersiz ile birlikte beş seans şeklinde beş günde bir sol dize kinezyolojik bantlama tedavisi uygulandı. Hastanın görsel ağrı skala skoru geriledi. Keywords : Ön diz ağrısı; kinezyolojik bantlama; bipartite patella