Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2016 , Vol 62 , Num 3

Kolşisin, artroskopik sinovektomi, radyoaktif sinovektomi ve tekrarlanan eklem enjeksiyonlarına dirençli ailesel Akdeniz ateşi taşıyıcısı ve intermittan hidrartroz olgusu

Ayhan Esmer 1 ,Fikriye Figen Ayhan 1 ,Hakan Özsoy 2 ,Pınar Borman 1 ,Aynur Karagöz 1
1 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
2 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
DOI : 10.5606/tftrd.2016.27880 İntermittan hidrartroz genellikle büyük eklemlerde ve en sık dizde epizodik sinovit ataklarının eşlik ettiği sık görülmeyen bir durumdur. İntermittan hidrartroz düşük doz kolşisin, nonsteroid anti-inflamatuvar ilaçlar, altın tuzları, eklem içi steroidler ve sinovektomi ile tedavi edilebilir. Bu yazıda artroskopik sinovektomi, radyoaktif sinovektomi, tekrarlanan eklem enjeksiyonları, kolşisin ve non-steroid antiinflamatuvar ilaçlara dirençli intermittan hidrartroz hastası ve ailesel Akdeniz ateşi taşıyıcısı 32 yaşında bir erkek olgu sunuldu. Hastanın intermittan hidrartroz semptomları kolşisinle birlikte step-up kombine hastalık modifiye edici antiromatizmal ilaç olarak hidroksiklorokin + metotreksat tedavisi ile kontrol altına alınabildi. Keywords : Kolşisin; ailesel Akdeniz ateşi; hidrartroz; hidroksiklorokin; intermittan; metotreksat