Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 1

Omurilik Yaralanmalı Hastalarda Robot Yardımlı Yürüme Eğitimi

Sibel Özbudak Demir 1
1 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye DOI : 10.5152/tftrd.2015.59558

Tekrar yürüyebilmek omurilik yaralanmalı hastalar için çok önemlidir ve rehabilitasyon programlarının ana hedeflerindendir. Son yıllarda omurilik yaralanmalı hastaların lokomotor kapasitesini arttırmak için pek çok farmakolojik tedavi ve rehabilitasyon yaklaşımları geliştirilmiştir. Robot yardımlı yürüme eğitimi, yürümenin motor fonksiyonlarının yeniden kazandırılması için hareketin fonksiyona ve işe özel olarak robotik sistemler ile yeniden öğretilmesidir. Omurilik yaralanmaları rehabilitasyonunda diğer yöntemler ile birlikte uygulanması önerilmektedir.

Keywords : Robot yardımlı yürüme eğitimi, omurilik yaralanması