Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 1

Robot-Assisted Gait Training for Patients with Spinal Cord Injury

Sibel Özbudak Demir 1
1 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye DOI : 10.5152/tftrd.2015.59558

Regaining one’s ability to walk is of great importance in spinal cord injury (SCI) patients, and it is the major goal of all rehabilitation programs. In recent years, several pharmacological treatments and rehabilitative approaches have been initiated to enhance the locomotion capacity of SCI patients. Robot-assisted gait training is re-education of the gait movements in a functional and task-oriented way through robotic systems. It has been suggested that this method be combined with other rehabilitation approaches to yield better results in SCI rehabilitation.

 


 

Turkish

 

Başlık: Omurilik Yaralanmalı Hastalarda Robot Yardımlı Yürüme Eğitimi 

 

Anahtar kelimeler: Robot yardımlı yürüme eğitimi, omurilik yaralanması

 

Tekrar yürüyebilmek omurilik yaralanmalı hastalar için çok önemlidir ve rehabilitasyon programlarının ana hedeflerindendir. Son yıllarda omurilik yaralanmalı hastaların lokomotor kapasitesini arttırmak için pek çok farmakolojik tedavi ve rehabilitasyon yaklaşımları geliştirilmiştir. Robot yardımlı yürüme eğitimi, yürümenin motor fonksiyonlarının yeniden kazandırılması için hareketin fonksiyona ve işe özel olarak robotik sistemler ile yeniden öğretilmesidir. Omurilik yaralanmaları rehabilitasyonunda diğer yöntemler ile birlikte uygulanması önerilmektedir.

Keywords : Robot-assisted gait training, spinal cord injury