Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 1

İnce Barsak Transplantasyonu ve Mezenkimal Kök Hücre Nakli Hastasında Lenfödem Tedavisi

Sibel Eyigör 1 ,Ülkü Dönmez 1 ,Selçuk Kılınç 2 ,Murat Doğan 2 ,Cem Tugmen 2 ,Maşallah Baran 2 ,Eyüp Kebapçi 2 ,Cezmi Karaca 2
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ege University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey
2 Transplantation Unit, İzmir Tepecik Training and Research Hospital, İzmir, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2015.46578

Transplant hastalarında sirolimusa bağlı lenfödem gelişimi, nadir görülen bir komplikasyondur. Burada, sirolimus tedavisi sonrası üç ekstremitesinde lenfödem gelişen 14 yaşında kız hasta sunulmuştur. Ateşli silah yaralanması sonrası superior mezenterik arter, ileum ve kolon yaralanması nedeniyle, ileum ve kolon rezeksiyonu yapılan ve kısa barsak sendromu gelişen hastaya, yaralanmadan 4 ay sonra kadavradan ince barsak transplantasyonu, rejeksiyonu önlemek için mezenkimal kök hücre nakli uygulanmıştır. Postoperatif 3. ayda akut böbrek yetmezliği gelişen hastanın kullandığı mikofenolatmofetil tedavisi kesilerek sirolimus tedavisine geçilmiştir. Postoperatif 11. aya kadar mevcut tedavisiyle izlenen hastanın her iki bacağında ve sol kolunda şişlik gelişmiştir. Kompleks dekonjestif tedavi ile hastada anlamlı iyileşme gözlenmiştir. Bu olgu, ince barsak transplantasyonunda mezenkimal kök hücre nakli yapılan literatürdeki ilk olgu olup, üç ekstremitede lenfödem tutulumu olması ve lenfödem tedavisi uygulanması açısından farklılık göstermektedir.

Keywords : Lenfödem, sirolimus, transplantasyon, rehabilitasyon