Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 1

Lymphedema Treatment in a Patient with a History of Intestinal Transplantation and Mesenchymal Stem Cell Transplantation

Sibel Eyigör 1 ,Ülkü Dönmez 1 ,Selçuk Kılınç 2 ,Murat Doğan 2 ,Cem Tugmen 2 ,Maşallah Baran 2 ,Eyüp Kebapçi 2 ,Cezmi Karaca 2
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ege University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey
2 Transplantation Unit, İzmir Tepecik Training and Research Hospital, İzmir, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2015.46578

Lymphedema is a rare complication of sirolimus treatment in transplantation patients. We present a case of a 14-year-old female patient who developed lymphedema in three extremities. The patient had undergone ileal and colon resections after sustaining a gunshot to her abdomen. Four months after the injury, she had developed a short bowel syndrome and underwent small intestine transplantation from a cadaver and mesenchymal stem cell transplantation to prevent rejection. Because kidney failure developed at postoperative month 3, mycophenolate mofetil therapy was discontinued and sirolimus therapy was initiated. The patient was monitored under this therapy until postoperative month 11 when she had swelling in both the legs and left arm. Her condition significantly improved with complex decongestive therapy. This is the first case in the literature involving mesenchymal stem cell transplantation together with ileum transplantation. This case is also noteworthy in terms of lymphedema treatment administered and the involvement of three extremities.

 


 

Turkish

 

Başlık: İnce Barsak Transplantasyonu ve Mezenkimal Kök Hücre Nakli Hastasında Lenfödem Tedavisi

 

Anahtar kelimeler: Lenfödem, sirolimus, transplantasyon, rehabilitasyon

 

Transplant hastalarında sirolimusa bağlı lenfödem gelişimi, nadir görülen bir komplikasyondur. Burada, sirolimus tedavisi sonrası üç ekstremitesinde lenfödem gelişen 14 yaşında kız hasta sunulmuştur. Ateşli silah yaralanması sonrası superior mezenterik arter, ileum ve kolon yaralanması nedeniyle, ileum ve kolon rezeksiyonu yapılan ve kısa barsak sendromu gelişen hastaya, yaralanmadan 4 ay sonra kadavradan ince barsak transplantasyonu, rejeksiyonu önlemek için mezenkimal kök hücre nakli uygulanmıştır. Postoperatif 3. ayda akut böbrek yetmezliği gelişen hastanın kullandığı mikofenolatmofetil tedavisi kesilerek sirolimus tedavisine geçilmiştir. Postoperatif 11. aya kadar mevcut tedavisiyle izlenen hastanın her iki bacağında ve sol kolunda şişlik gelişmiştir. Kompleks dekonjestif tedavi ile hastada anlamlı iyileşme gözlenmiştir. Bu olgu, ince barsak transplantasyonunda mezenkimal kök hücre nakli yapılan literatürdeki ilk olgu olup, üç ekstremitede lenfödem tutulumu olması ve lenfödem tedavisi uygulanması açısından farklılık göstermektedir.

Keywords : Lymphedema, sirolimus, transplantation, rehabilitation