Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 1

Geçici Kalça Osteoporozu ve Hiperbarik Oksijen Tedavisi: İki Olgu Sunumu

Serdar Kesikburun 1 ,Ayça Uran 1 ,Yasin Demir 2 ,Ümüt Güzelküçük 3 ,Serkan Ergözen 4 ,Arif Kenan Tan 5
1 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi, Ankara, Türkiye
2 Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Ankara, Türkiye
3 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Ankara, Türkiye
4 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Sualtı ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
5 GATA Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara
DOI : 10.5152/tftrd.2015.78055

Geçici kalça osteoporozu; nadir görülen, kendini sınırlayan ve ani başlangıçlı kalça ağrısıyla karakterize bir hastalıktır. Çoğunlukla orta yaş erkekleri ve gebeliğin üçüncü trimesterinde veya erken postpartum dönemde bulunan bayanları etkilemektedir. Tedavide istirahat, kalçaya binen yükün azaltılması, analjezik ve antirezorptif ilaçlar yer almaktadır. Biz geçici kalça osteoporozu tanısı konulan ve hiperbarik oksijen tedavisi ile semptomlarında azalma olan iki hasta sunuyoruz. Bu olgu sunumunda, hastalığın klinik özelliklerini ve hiperbarik oksijenin tedavideki rolünü tartışmayı amaçladık.

Keywords : Geçici osteoporoz, kalça ağrısı, hiperbarik oksijen tedavisi