Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 1

Transient Osteoporosis of the Hip and Hyperbaric Oxygen Therapy: A Report of Two Cases

Serdar Kesikburun 1 ,Ayça Uran 1 ,Yasin Demir 2 ,Ümüt Güzelküçük 3 ,Serkan Ergözen 4 ,Arif Kenan Tan 5
1 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi, Ankara, Türkiye
2 Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Ankara, Türkiye
3 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Ankara, Türkiye
4 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Sualtı ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
5 GATA Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara
DOI : 10.5152/tftrd.2015.78055

Transient osteoporosis of the hip is not a common disease. It is self-limited and characterized by the sudden onset of hip pain. It affects mostly middle-aged men and women in the third trimester of pregnancy and early postpartum period. The treatment consists of rest, decrease in weight bearing on hip, analgesics, and anti-resorptive drugs. We present two patients who were diagnosed with transient osteoporosis of the hip and had reduction in symptoms with hyperbaric oxygen therapy. In this report, we aimed to discuss the clinical features of the disease and the role of in its treatment.

 


 

Turkish

 

Başlık: Geçici Kalça Osteoporozu ve Hiperbarik Oksijen Tedavisi: İki Olgu Sunumu

 

Anahtar kelimeler: Geçici osteoporoz, kalça ağrısı, hiperbarik oksijen tedavisi

 

Geçici kalça osteoporozu; nadir görülen, kendini sınırlayan ve ani başlangıçlı kalça ağrısıyla karakterize bir hastalıktır. Çoğunlukla orta yaş erkekleri ve gebeliğin üçüncü trimesterinde veya erken postpartum dönemde bulunan bayanları etkilemektedir. Tedavide istirahat, kalçaya binen yükün azaltılması, analjezik ve antirezorptif ilaçlar yer almaktadır. Biz geçici kalça osteoporozu tanısı konulan ve hiperbarik oksijen tedavisi ile semptomlarında azalma olan iki hasta sunuyoruz. Bu olgu sunumunda, hastalığın klinik özelliklerini ve hiperbarik oksijenin tedavideki rolünü tartışmayı amaçladık.

 

 

Keywords : Transient osteoporosis, hip pain, hyperbaric oxygen therapy