Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 1

Poncet Hastalığı Olgu Sunumu: Tüberküloza Bağlı Reaktif Artrit

Esra Erkol İnal 1 ,Dilek Keskin 2 ,Hatice Bodur 2
1 Department of Physical Medicine And Rehabilitation, Süleyman Demirel University Faculty of Medicine, Isparta, Turkey
2 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2015.00378

Poncet hastalığı (PH), akut tüberküloz ilişkili bir reaktif poliartrittir. Etkilenmiş eklemlerde mikobakteriyum tüberkülozis etkeninin gösterilememesi ve artrite sebep olacak başka bir nedenin bulunmaması ile PH tanısı konulabilir. Bu yazıda, PH tanısı alan 57 yaşında bir kadın hastayı sunuyoruz. Hasta sekiz ay önce poliartrite bağlı yakınmalarla hastaneye başvurmuş ve romatoid artrit tanısıyla sulfasalazin 3 gr/gün, prednizolon 10 mg/gün ve naproksen sodyum 1100 mg/gün kullanmaktaydı. Ancak izleminde bu tedavi ile yakınma ve semptomlarında gerileme görülmedi. Bunun üzerine tedavisine methotrexate 10 mg/hafta eklendi. Takibinde hastanın yakınmalarının ve muayene bulgularının aynen sebat ettiği kaydedildi. Bu klinik bulgularla hastaya PH tanısı konuldu ve antiromatizmal ilaçları kesilerek, dörtlü anti-tüberküloz tedavi başlandı. Taburculuğundan 6 ay sonraki poliklinik kontrolünde, hastanın yakınmalarının ve klinik semptomlarının tamamen gerilediği, laboratuvar bulgularının düzeldiği görüldü.

Keywords : Poncet hastalığı, tüberküloza bağlı reaktif artrit, poliartrit, tüberküloz