Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 2

Kalça Ağrılarında Egzersiz Reçeteleme

Ayçe Atalay 1 ,Zeynep Güven 1
1 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye DOI : 10.5152/tftrd.2014.31855

Kalça; üst ve alt ekstremiteye kuvvet aktarımı sağlayan ve yürüme gibi günlük aktiviteler açısından temel olan bir eklemdir. Derin bir soketi ve etrafında güçlü kasları olan bu eklemde diğer eklemler gibi kasların esneklik ve güçleri arasındaki denge önem kazanır. Kalçaya yönelik egzersiz reçetelenirken mevcut kas dengesizliklerinin saptanması, zayıf kas gruplarının belirlenmesi, aşırı yüklenmeye maruz kalan veya kısalık belirtileri gösteren kasların saptanması reçeteleme açısından önemlidir. Egzersiz tipi olarak güçlendirme programı izometrik, izotonik, izokinetik ve pliometrik olarak ilerlemektedir ancak esneklik tam olarak kazanılmadan tam güce ulaşmak mümkün olmamaktadır. Bu derlemede kalça osteoartrit, inflamatuvar patolojiler, osteoporoz, piriformis sendromu, büyük trokanter ağrı sendromu, tendinopatiler, labral yırtıklar ve femoroasetabular sıkışma gibi hastalıklar ve bunların tedavisinde kullanılabilecek egzersiz önerileri bilimsel kanıtlar ışığında sunulmaya çalışılmıştır. 

Keywords : Egzersiz, güçlendirme, kalça, osteoartrit, osteoporoz