Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 2

Exercise Prescription for Painful Hip Disorders

Ayçe Atalay 1 ,Zeynep Güven 1
1 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye DOI : 10.5152/tftrd.2014.31855

The hip is the joint that serves as a force transmitter for the upper and lower extremities and is vital for daily activities, such as walking. The hip joint has a deep socket and surrounding strong muscles; it relies on a balance of muscle flexibility and strength. For the prescription of exercises for the hip, the imbalance between muscle groups, muscles with signs of weakness, muscles under overload, and muscle shortness should be assessed. Strength progression usually advances as isometric, isotonic, isokinetic, and plyometrics; however, full strength can not be achieved until flexibility is restored. In this review, we aimed to summarize the exercises that can be used for the treatment of disorders, such as hip osteoarthritis, inflammatory conditions, osteoporosis, piriformis syndrome, great trochanteric pain syndrome, tendinopathies, labral tears, and femoroacetabular impingement, under the light of scientific evidence.

 


 

Turkish

 

Başlık: Kalça Ağrılarında Egzersiz Reçeteleme

 

Anahtar kelimeler: Egzersiz, güçlendirme, kalça, osteoartrit, osteoporoz

 

Kalça; üst ve alt ekstremiteye kuvvet aktarımı sağlayan ve yürüme gibi günlük aktiviteler açısından temel olan bir eklemdir. Derin bir soketi ve etrafında güçlü kasları olan bu eklemde diğer eklemler gibi kasların esneklik ve güçleri arasındaki denge önem kazanır. Kalçaya yönelik egzersiz reçetelenirken mevcut kas dengesizliklerinin saptanması, zayıf kas gruplarının belirlenmesi, aşırı yüklenmeye maruz kalan veya kısalık belirtileri gösteren kasların saptanması reçeteleme açısından önemlidir. Egzersiz tipi olarak güçlendirme programı izometrik, izotonik, izokinetik ve pliometrik olarak ilerlemektedir ancak esneklik tam olarak kazanılmadan tam güce ulaşmak mümkün olmamaktadır. Bu derlemede kalça osteoartrit, inflamatuvar patolojiler, osteoporoz, piriformis sendromu, büyük trokanter ağrı sendromu, tendinopatiler, labral yırtıklar ve femoroasetabular sıkışma gibi hastalıklar ve bunların tedavisinde kullanılabilecek egzersiz önerileri bilimsel kanıtlar ışığında sunulmaya çalışılmıştır. 

 

Keywords : Exercise, hip, osteoarthritis, osteoporosis, strengthening