Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 3

Pelvik Kosta

Simin HEPGÜLER 1 ,Kazım ÇAPACI 1 ,Ece ÇINAR 1 ,Buğra İNCE 2
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ege University School of Medicine, İzmir, Turkey
2 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, İzmir Bozyaka Teaching Hospital, İzmir, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2014.99907

Pelvik kosta normal kemik dokusuna bitişik yumuşak dokuda nadir görülen anomalili kemik gelişimidir. Sıklıkla asemptomatiktir ve rastlantısal olarak tanı konulur. Posttravmatik hasar ve pelvisin avülsiyon hasarından ayırt etmek açısından tanınması önemlidir. Bu olgu sunumunda, kliniğimize kalçada ağrı yakınması ile başvuran iki hastada, direkt grafi ile saptanmış olan pelvik kostayı sunmaktayız. Hastalardan birinde, pelvik kosta ile aynı tarafta femoroasetabular impingement sendromu da bulunması, hastanın ağrı yakınmasını açıklayabilir olması açısından önemlidir.

Keywords : Pelvik kitle, kosta, ilium, femoroasetabular impingement, manyetik rezonans görüntüleme, radyografi