Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 3

Pelvic Digit

Simin HEPGÜLER 1 ,Kazım ÇAPACI 1 ,Ece ÇINAR 1 ,Buğra İNCE 2
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ege University School of Medicine, İzmir, Turkey
2 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, İzmir Bozyaka Teaching Hospital, İzmir, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2014.99907

Pelvic digit is an unusual developmental anomaly in which bone develops in soft tissues adjacent to normal skeletal bone. It is an asymptomatic entity that is usually discovered incidentally. The importance of recognizing pelvic digit is in distinguishing it from post-traumatic ossification and avulsion injuries of the pelvis. We report pelvic digits discovered in plain films of two patients who presented with hip pain. One patient has accompanying femoroacetabular impingement on the same side, which may explain the presence of hip pain.

 


 

Turkish

 

Başlık: Pelvik Kosta

 

Anahtar kelimeler: Pelvik kitle, kosta, ilium, femoroasetabular impingement, manyetik rezonans görüntüleme, radyografi

 

Pelvik kosta normal kemik dokusuna bitişik yumuşak dokuda nadir görülen anomalili kemik gelişimidir. Sıklıkla asemptomatiktir ve rastlantısal olarak tanı konulur. Posttravmatik hasar ve pelvisin avülsiyon hasarından ayırt etmek açısından tanınması önemlidir. Bu olgu sunumunda, kliniğimize kalçada ağrı yakınması ile başvuran iki hastada, direkt grafi ile saptanmış olan pelvik kostayı sunmaktayız. Hastalardan birinde, pelvik kosta ile aynı tarafta femoroasetabular impingement sendromu da bulunması, hastanın ağrı yakınmasını açıklayabilir olması açısından önemlidir.

Keywords : Pelvic masses, ribs, ilium, femoroacetabular impingement, magnetic resonance imaging, radiography