Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 2

Fizik Tedavi Ajanlarına Haksızlık mı Ediliyor?

Derya DEMİRBAĞ KABAYEL 1 ,Selçuk YAVUZ 2
1 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Edirne,Türkiye
2 Edirne Devlet Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Edirne,Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2014.29567

Fizik tedavi, çeşitli fiziksel ajanların tıpta tedavi amacıyla kullanılması anlamına gelmektedir. Çok eski tarihlerden beri birçok hastalıkta uygulama alanı bulmuştur. Bu kadar yaygın kullanılıyor olmalarına rağmen, fiziksel ajanlarla yapılan bilimsel araştırmalardaki kısıtlılıklar, klinik etkinlikleri ile ilgili veri sağlamakta yetersizliğe neden olmaktadır. Literatür araştırıldığında, fiziksel ajanlara dair yayınlardaki hasta sayılarının azlığı ve uygulama yöntemlerindeki belirsizlikler dikkati çekmektedir. Bu derlemede; fiziksel ajanların genel tanımları yapılacak, fizyolojik etkileri ve endikasyonları anlatılarak, literatür eşliğinde klinik etkinlikleri üzerinde durulacaktır. Rehabilitasyon sürecinde fiziksel ajanların yeri ve önemi tartışılarak “Fizik tedavi ajanlarına haksızlık mı ediliyor?” sorusuna cevap aranmaya çalışılacaktır. 

Keywords : Fiziksel ajanlar, tedavi, etkinlik