Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 2

Are We Being Unfair to Physical Therapy Agents?

Derya DEMİRBAĞ KABAYEL 1 ,Selçuk YAVUZ 2
1 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Edirne,Türkiye
2 Edirne Devlet Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Edirne,Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2014.29567

Physical therapy is the treatment of physical dysfunction or injury by the application of various modalities. It has been used for therapeutic purposes since ancient times for a variety of disorders. Due to study limitations, physical agents’ clinical efficacy data are limited, despite being very widely used. Through our review of the literature, it is apparent from the publications that the numbers of patients are small and that the application methods are uncertain. In this review, the physiological effects, clinical effectiveness, and indications of physical therapy will be discussed according to literature. The role and importance of physical agents in therapy will be evaluated, and we will attempt to answer the question, “Are we being unfair to physical therapy agents?”

 


 

Turkish

 

Başlık: Fizik Tedavi Ajanlarına Haksızlık mı Ediliyor?

 

Anahtar kelimeler: Fiziksel ajanlar, tedavi, etkinlik

 

Fizik tedavi, çeşitli fiziksel ajanların tıpta tedavi amacıyla kullanılması anlamına gelmektedir. Çok eski tarihlerden beri birçok hastalıkta uygulama alanı bulmuştur. Bu kadar yaygın kullanılıyor olmalarına rağmen, fiziksel ajanlarla yapılan bilimsel araştırmalardaki kısıtlılıklar, klinik etkinlikleri ile ilgili veri sağlamakta yetersizliğe neden olmaktadır. Literatür araştırıldığında, fiziksel ajanlara dair yayınlardaki hasta sayılarının azlığı ve uygulama yöntemlerindeki belirsizlikler dikkati çekmektedir. Bu derlemede; fiziksel ajanların genel tanımları yapılacak, fizyolojik etkileri ve endikasyonları anlatılarak, literatür eşliğinde klinik etkinlikleri üzerinde durulacaktır. Rehabilitasyon sürecinde fiziksel ajanların yeri ve önemi tartışılarak “Fizik tedavi ajanlarına haksızlık mı ediliyor?” sorusuna cevap aranmaya çalışılacaktır. 

Keywords : Physical agents, treatment, effectiveness