Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 1

Omurilik Yaralanmalı Hastada Dev Mesane Taşına Bağlı Gelişen Akut Böbrek Yetmezliği ve Ürosepsis

Salih Budak 1 ,Hasan Salih Sağlam 1 ,Osman Köse 1 ,Şükrü Kumsar 1 ,Gökçen Gürkök Budak 2 ,Öztuğ Adsan 1
1 Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Üroloji Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye
2 Yenikent Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Sakarya, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2014.21957

Mesane taşları, tüm üriner sistem taşlarının %5’ini oluşturur. Sıklıkla ileri yaşlı erkeklerde görülürler ve prostat hiperplazisi, nörojenik mesane gibi infravezikal obstrüksiyonlara sekonder oluşurlar. Genellikle mesane taşları spontan olarak atılabilmekle birlikte büyük taşlar mesanede tam obstrüksiyona neden olarak idrar çıkımını engelleyip, akut idrar retansiyonuna neden olabilirler. Ayrıca dev mesane taşları, tek taraflı ya da iki taraflı üreterohidronefroza neden olabilmektedir. Dev mesane taşları nadiren böbrek yetmezliğine sebep olabilir. Bu olgu sunumunda, omurilik yaralanması sonucu kalıcı sonda kullanan genç erkek hastada dev mesane taşına bağlı gelişen akut böbrek yetmezliği ve ürosepsis kliniğini sunduk. Yapılan sistolitotomide alınan taşın ağırlığı 280 gr, boyutları 5,5x4,2x3,6 cm idi. Dev mesane taşlarının nadir de olsa hayatı tehdit eden klinik tablolara sebep olabileceği akılda tutulmalıdır. Omurilik yaralanma sonrası periyodik üriner sistem takibinin önemini bu olgu ile bir kez daha vurgulamak istedik.

Keywords : Dev mesane taşı, akut böbrek yetmezliği, ürosepsis, omurilik yaralanması