Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 1

Bel Ağrılı Hastalarda Core Stabilizasyon Egzersizi Etkinliği ve Konvansiyonel Ev Egzersiz Programı ile Karşılaştırılması

Alev Alp 1 ,Gönen Mengi 2 ,Ahmet Hazım Avşaroğlu 2 ,Muharrem Mert 2 ,Deniz Sığırlı 3
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Uludağ University Faculty of Medicine, Bursa, Turkey
2 Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Uludag University Faculty of Medicine, Bursa, Turkey
3 Department of Biostatistics, Uludağ University Faculty of Medicine, Bursa, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2014.26817

Amaç: Kronik bel ağrılı hastalarda Core stabilizasyon egzersizi (SE) etkinliğini araştırmak ve konvansiyonel ev egzersiz (EE) programı ile karşılaştırmaktır.

 

Gereç ve Yöntemler: Çalışma, polikliniğimize başvuran kronik bel ağrılı hastalardan 48 kadın hasta ile yapıldı. Hastalar SE (n=24) ve EE (n=24) olmak üzere 2 gruba randomize edildiler. SE grubundaki hastalar, 6 hafta süreyle haftada 3 gün ve günde 60 dk olmak üzere süpervizör eşliğinde toplu egzersiz seanslarına katıldılar. EE grubuna ise, 6 hafta boyunca günlük konvansiyonel ev egzersizleri yapmaları söylendi ve telefon görüşmeleriyle yapıp yapmadıkları kontrol edildi. Hastalar egzersiz programından önce ve sonra olmak üzere 3. ay sonunda Vizüel Analog Skala (VAS), Roland -Morris Dizabilite Anketi (RM), SF36, Kraus-Weber testi (KW), Sorensen testi ve zamanlı oturup kalkma testi (TSS) ile değerlendirildiler.

 

Bulgular: Tüm hastalar programı tamamladı. SE grubunda egzersiz sonrası tüm parametrelerde; VAS, RM, KW, Sorensen testi, TSS ve SF36 alt gruplarının tümünde iyileşme gözlendi. EE grubunda Sorensen testi ile SF-36 ağrı ve sosyal fonksiyon skorları dışındaki tüm parametrelerde düzelme saptandı. Gruplar fark skorlarıyla karşılaştırıldığında, SE grubu Sorensen testi ve SF-36 fiziksel rol kısıtlaması skorları bakımından EE grubuna göre üstün bulundu.

 

Sonuç: Kronik bel ağrılı kadın hastalarda her iki egzersiz programı da endurans, fonksiyon ve günlük yaşam aktivitelerini iyileştirmede etkili bulunurken, iki grup kıyaslandığında; SE grubu dorsal ekstansör kas enduransı ve fiziksel rol kısıtlaması parametrelerindeki iyileşme bakımından EE grubuna göre üstün bulundu.

Keywords : Bel ağrısı, egzersiz, günlük yaşam aktiviteleri