Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 1

Ailesel Akdeniz Ateşi Olan Bir Hastada Ortaya Çıkan Romatoid Artritin Etanersept İle Başarılı Tedavisi

Mahmut Alpaycı 1 ,Levent Yazmalar 2
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Bitlis State Hospital, Bitlis, Turkey
2 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2014.96630

Ailesel Akdeniz ateşi (AAA), hayat boyu tekrarlayan ve kendini sınırlayan ateş ve sistemik inflamasyon atakları ile karakterize kalıtsal bir hastalıktır. Romatoid artrit ise, çoğunlukla el bileklerini ve eklemlerini etkileyen eroziv, kronik, inflamatuvar bir hastalıktır. Ailesel Akdeniz Ateşi olan bir hastada romatoid artritin gelişmesi oldukça nadirdir. Bildiğimiz kadarıyla, bu durum daha önce sadece bir kez bildirilmiştir. Burada, AAA seyri sırasında romatoid artrit gelişen 31 yaşında bir kadın hastayı sunuyoruz. Hastada, AAA düzenli kolşisin kullanımı ile kontrol altında iken, romatoid artrit ise klasik tedavilere dirençli idi. Etanersept tedavisi hastamızda tam remisyon sağladı. 

Keywords : Ailesel Akdeniz ateşi, romatoid artrit, etanersept