Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 1

Successful Treatment with Etanercept of Rheumatoid Arthritis Occurring in a Patient with Familial Mediterranean Fever

Mahmut Alpaycı 1 ,Levent Yazmalar 2
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Bitlis State Hospital, Bitlis, Turkey
2 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2014.96630

Familial Mediterranean fever (FMF) is an inherited disorder characterized by lifelong recurrent, self-limiting attacks of fever and systemic inflammation. Rheumatoid arthritis is an erosive, chronic, inflammatory disease that affects mainly the wrists and joints of the hands. Development of rheumatoid arthritis in a patient with FMF is extremely rare. To our knowledge, this condition has been reported only once previously. Here, we present a 31-year-old female patient who developed rheumatoid arthritis during the course of FMF. In the patient, while the FMF was under control with regular use of colchicine, the rheumatoid arthritis was resistant to conventional therapies. Etanercept treatment provided complete remission in our patient. 

 


 

Turkish

 

Başlık: Ailesel Akdeniz Ateşi Olan Bir Hastada Ortaya Çıkan Romatoid Artritin Etanersept İle Başarılı Tedavisi

 

Anahtar kelimeler: Ailesel Akdeniz ateşi, romatoid artrit, etanersept

 

Ailesel Akdeniz ateşi (AAA), hayat boyu tekrarlayan ve kendini sınırlayan ateş ve sistemik inflamasyon atakları ile karakterize kalıtsal bir hastalıktır. Romatoid artrit ise, çoğunlukla el bileklerini ve eklemlerini etkileyen eroziv, kronik, inflamatuvar bir hastalıktır. Ailesel Akdeniz Ateşi olan bir hastada romatoid artritin gelişmesi oldukça nadirdir. Bildiğimiz kadarıyla, bu durum daha önce sadece bir kez bildirilmiştir. Burada, AAA seyri sırasında romatoid artrit gelişen 31 yaşında bir kadın hastayı sunuyoruz. Hastada, AAA düzenli kolşisin kullanımı ile kontrol altında iken, romatoid artrit ise klasik tedavilere dirençli idi. Etanersept tedavisi hastamızda tam remisyon sağladı. 

Keywords : Familial Mediterranean fever, rheumatoid arthritis, etanercept