Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 1

Romatoid Artritli Hastalarda Düşük Doz Metotreksata Bağlı Pansitopeni; Risk Faktörleri Yol Gösterici midir?

Hava Üsküdar Teke 1 ,Mustafa Özen 2
1 Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Bölümü, Kayseri, Türkiye
2 Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Kayseri, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2014.27870

Metotreksat (MTX), romatoid artritli (RA) hastaların tedavisinde kullanılan antiproliferatif bir ajandır. Düşük doz MTX tedavisi, az görülen, fakat fatal olabilen bir yan etki olan pansitopeni tablosuna neden olabilir. Bu yazıda, RA tanısı ile MTX tedavisi almakta olan, çok sayıda risk faktörü ve eşlik eden hastalıkları olup, MTX’e bağlı pansitopeni gelişen üç olgu sunuldu. Romatoid artrit tanısı olan ve MTX tedavisine aday olan hastalarda, risk sınıflaması yapılması gerektiğini önermekteyiz. Multipl sayıda risk faktörü taşıyan, ilacı düzenli ve uygun şekilde alamayacak, aynı zamanda da düzenli takiplere gelemeyecek hastalarda MTX yerine farklı modifiye edici ajanlar tercih edilmelidir.

Keywords : Metotreksat, pansitopeni, risk faktörleri