Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 1

Low-Dose Methotrexate Induces Pancytopenia in Rheumatoid Arthritis Patients: Are the Risk Factors Predictors for Physicians?

Hava Üsküdar Teke 1 ,Mustafa Özen 2
1 Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Bölümü, Kayseri, Türkiye
2 Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Kayseri, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2014.27870

Methotrexate (MTX) is an antiproliferative agent that is used in the treatment of patients with rheumatoid arthritis (RA). It can cause pancytopenia, which is observed rarely but can be fatal. In this article, we present three RA cases on MTX with multiple risk factors and comorbid diseases who developed MTX toxicity and pancytopenia. We suggest that there should be risk classifications for RA patients who are candidates for MTX treatment. Patients with multiple risk factors, those with poor cooperation who might have problems in receiving medication, and those who do not seem to follow regular visits might be better started on another disease-modifying agent.

 


 

Turkish

 

Başlık: Romatoid Artritli Hastalarda Düşük Doz Metotreksata Bağlı Pansitopeni; Risk Faktörleri Yol Gösterici midir?

 

Anahtar kelimeler: Metotreksat, pansitopeni, risk faktörleri

 

Metotreksat (MTX), romatoid artritli (RA) hastaların tedavisinde kullanılan antiproliferatif bir ajandır. Düşük doz MTX tedavisi, az görülen, fakat fatal olabilen bir yan etki olan pansitopeni tablosuna neden olabilir. Bu yazıda, RA tanısı ile MTX tedavisi almakta olan, çok sayıda risk faktörü ve eşlik eden hastalıkları olup, MTX’e bağlı pansitopeni gelişen üç olgu sunuldu. Romatoid artrit tanısı olan ve MTX tedavisine aday olan hastalarda, risk sınıflaması yapılması gerektiğini önermekteyiz. Multipl sayıda risk faktörü taşıyan, ilacı düzenli ve uygun şekilde alamayacak, aynı zamanda da düzenli takiplere gelemeyecek hastalarda MTX yerine farklı modifiye edici ajanlar tercih edilmelidir.

Keywords : Methotrexate, pancytopenia, risk factors