Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2001 , Vol 47 , Num 5

Diabetik Gonartrozlu Hastaların Radyolojik Özellikleri

Berrin Gündüz 1 ,Rıfat Karataş 2 ,Kadriye ÖNEŞ 3 ,Teoman Aydın 4 ,Nil ÇAĞLAR 3 ,Sevgi Tetik 5
1 İstanbul Fiziksel Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
2 Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul
3 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, İstanbul Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
4 SSK Vakıf Gureba Eğgitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
5 Vakıf Gureba Teaching Hospital, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, İstanbul

İnsülin kemik matriks sentezi ve kıkırdak formasyonunu uyarması ile normal iskelet gelişiminde en önemli sistemik hormonlardan birisidir. En sık görülen eklem hastalığı olan osteoartrozun radyolojik özellikleri eklem kıkırdak harabiyeti (eklem aralık daralması, subkondral kistler), kemik ile kıkırdak tamiridir (osteofitler ve subkondral skleroz). Bu çalışmanın amacı insülin rezistansı olan tip 2 diabetes mellitus ve gonartrozlu hastaların radyolojik özelliklerinin nondiabetik gonartrozlu hastalardan farklı olup olmadığını araştırmaktı. Otuz tip 2 diabetik gonartrozlu bayan hastanın diz grafileri benzer özelliklerde 30 diabeti olmayan gonartrozlu hastanın grafileri ile karşılaştırıldı. Değerlendirmeler 2 doktor tarafından birbirinden bağımsız olarak ve hasta grubu bilinmeden yapıldı. Grafiler Kellgren Lawrence kriterlerine göre, ayrıca her üç kompartmanda subkondral skleroz, osteofit, subkondral kist ve eklem aralık daralması skorlaması ile değerlendirildi. Her iki hasta grubunun sonuçlarında tüm parametrelerde iki grup arasında anlamlı bir fark saptanmadı. Sonuç olarak diabetin veya insülin rezistansının gonartrozun radyolojik özelliklerini belirgin olarak etkilemediği sonucuna varıldı. Yakınma süresi daha uzun olan daha büyük bir grupla çalışmaya devam edilmesinin uygun olacağına karar verildi.

Keywords : Diabetes mellitus, gonartroz, radyolojik bulgular.