Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2009 , Vol 55 , Num 4

İnme Rehabilitasyonunda Son Durum Skalaları

Elif Aksakallı 1 ,Yasemin Turan 2 ,Ömer Faruk Şendur 2
1 Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Kütahya
2 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye

İnme, rehabilitasyon gerektiren en yaygın nörolojik hastalık olarak bilinmektedir. Rehabilitasyonun etkinliğini değerlendirmek iyi bir tedavi için esastır. İnme rehabilitasyonu ile ilgili çalışmalar inmenin birçok boyutundan birini ya da daha fazlasını değerlendirmeyi sağlayacak sonuç skalalarının geliştirilmesine yol açmıştır. Bu derlemede, inme rehabilitasyonunda daha sık kullanılan ve klinisyenlerin aşina olabileceği fonksiyonel ve yaşam kalitesi skalalarının avantajları ve kısıtlılıkları sunulmuştur. 

Keywords : İnme, rehabilitasyon, skala