Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2009 , Vol 55 , Num 2

Yaşlı Hemiplejik Hastanın Rehabilitasyonu

Esma Ceceli 1
1 Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye

Serebrovasküler olaya bağlı hemipleji insidansı yaşlanmayla birlikte giderek artmaktadır ve yaşlı popülasyonda hemipleji primer dizabilite nedenidir. Yaşlı hastalardaki eşlik eden hastalıklar tedavi sürecini olumsuz etkilemektedir. Bu derlemede yaşlı hemiplejik hastalarda eşlik eden sorunlar ve rehabilitasyon yöntemleri irdelenmiştir. Türk Fiz Tıp Rehab Derg 2009; 55 Özel Sayı 2: 90-1

Keywords : Yaşlı, inme, komorbidite, rehabilitasyo