Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2006 , Vol 52 , Num 2

inme ve Prognozu Etkileyen Faktörler

Berrin Gündüz 1
1 İstanbul Fiziksel Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye

İnme ile uğraşan sağlık görevlileri hem inmeli hasta ve yakınlarının hastanın geleceği konusundaki sorularını yanıtlayabilme, hem de uygun bir tedavi planı yapabilmek için hastanın prognozu konusunda bilgiye sahip olmalıdır. İnme prognozuna etkili faktörler içinde en önemlileri lezyon şiddeti ve hasta yaşıdır. Bunların dışında çok sayıda etkili olabilecek faktörün kesin etkinliğinin kanıtlanması için çalışmalara gerek vardır. İleride prognoz konusunda geliştirilecek prediktif modellerle prognoz tahmini çok daha kolaylaşacaktır. 
 

Keywords : İnme, prognoz, mortalite, özürlülük, rehabilitasyo