Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2006 , Vol 52 , Num 1

IBB Saglık Daire Baskanlıgı’nın Yaslı Hizmetleri

Mustafa Güveli 1
1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Eski Başkanı, İstanbul

Yirmi birinci yüzyıldaki nüfusun hızlı yaşlanma süreci ile ilgili karşılaşılabilecek sorunların azaltılması için,  yerel yönetimlerde de tutum, uygulama ve politikalarda değişiklikler gerekmektedir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 7. maddesi gereği belediyeler yaşlılara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak görevini üstlenmişlerdir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Darülaceze Müdürlüğü'nün yataklı bakım merkezi, Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün Evde Sağlık Hizmetleri; Sosyal Hizmetler ve Özürlüler Müdürlüğü'nün Toplum Temelli Rehabilitasyon Projesi Birimleri uygulamaları kapsamında 65 yaş üzeri için ağırlıklı olarak sağlık ve sosyal bakım hizmetleri yürütmektedir. Ayrıca yaşlı için planlanan hizmetlerde, hedef grubun da katılımını sağlamak, görüş ve katkılarını almak amacıyla belediye bünyesinde bir “Yaşlı Hizmetleri Danışma Kurulu” oluşturulmuştur. 

Keywords : Belediye, yaşlı hizmetleri