Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2006 , Vol 52 , Num 1

Künt Omuz Travmasına Bağlı Gelişen Aksiller Arter Psödoanevrizmasına Bağlı Brakial Pleksus Kompresyonu - Olgu Sunumu

Göknur Karahan 1 ,Özge Yıldırım 2 ,Canan Çelik 3
1 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara
2 Ankara Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
3 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Bursa Şevket Yılmaz Education and Research Hospital, Bursa, Turkey

Aksiller arterin psödoanevrizmasına bağlı gelişen indirekt brakial pleksus lezyonu nadir bir durumdur. Omuzun künt travması sonrası, sol aksiller arter psödoanevrizması nedeniyle opere edilen 34 yaşındaki erkek hasta, sol kolda güçsüzlük ve uyuşma yakınmasıyla başvurmuştu. Elektromiyografisinde brakial pleksus lezyonu saptanan hastanın, iki aylık fizik tedavi ve rehabilitasyon programı sonunda kas kuvveti ve eklem hareket açıklığında hafif düzelme kaydedildi. Bu yazıda künt omuz travmasının nadir bir komplikasyonu olan aksiller arter anevrizmasına bağlı ortaya çıkan brakial pleksus lezyonu olgusu sunulmuştur.  

Keywords : Aksiller arter, psödoanevrizma, brakial pleksus lezyonu