Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2013 , Vol 59 , Num 4

Premenopozal Kadınlarda Aerobik Egzersizin Kemik Spesifik Alkalen Fosfataz ve Üriner CTX Üzerindeki Etkileri

Alev Alp 1
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Uludağ University Faculty of Medicine, Bursa, Turkey DOI : 10.4274/tftr.93546

Amaç: Orta şiddette aerobik egzersizin üriner tip I kollajen karboksi terminal çapraz bağ telopeptid (Ctx) ve serum kemik spesifik alkalen fosfataz (BAP) üzerindeki etkileri araştırıldı.

 

Gereç ve Yöntem: Polikliniğimize başvuran 100 gönüllü sedanter premenopozal kadın iki eşit gruba randomize edildi. Egzersiz grubu (n=50) günde 40 dk, haftada 5 kez ve 2 ay boyunca fizyoterapist eşliğinde toplu egzersiz yaptı. Kontrol grubu (n=50), sedanter yaşam şeklini devam ettirdi. Üriner Ctx ve serum BAP, çalışmanın başında ve sonunda olmak üzere iki kez değerlendirildi.

 

Bulgular: Ctx ve BAP da başlangıçtan bu yana olan değişimler, sadece egzersiz grubunda istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında, egzersiz grubu sadece Ctx seviyelerindeki değişim bakımından kontrol grubuna üstün bulundu.

 

Sonuç: İki ay düzenli yapılan submaksimal aerobik egzersizin, premenopozal sedanter kadınlarda kemik rezorpsiyonunu azalttığı gözlendi.

Keywords : Aerobik egzersiz, kemik spesifik alkalen fosfataz, tip ı kollajen karboksi terminal çapraz bağ telopeptid